สื่อสารองค์กร

รวบรวมข่าวสารประชาสัมพันธ์สำคัญ ๆ ขององค์กร

เรียนเชิญ สื่อมวลชนตอบรับเข้าร่วมงานผู้บริหารพบปะสื่อมวลชน ณ ร้านอาหารสามเสนวิลล่า ในวันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2562 เวลาลงทะเบียน 11.30 น. (กรุณาส่งแบบตอบรับกลับภายในวันที่ 13 ธันวาคม 2562)
โดย: ธนะ มงคลโภชน์
  • 11 ธ.ค. 2562
  • 379 View