สื่อสารองค์กร

รวบรวมข่าวสารประชาสัมพันธ์สำคัญ ๆ ขององค์กร

พิธีรับหมวกและผ้าพันคอพระราชทานจิตอาสาเฉพาะกิจ
โดย: รัฐฐา ธนันท์พรพงษ์
  • 4 ก.ค. 2562
  • 131 View

นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการ สพพ. นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) เข้าร่วมพิธีรับหมวกและผ้าพันคอพระราชทาน เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สำหรับใช้ในการปฏิบัติหน้าที่จิตอาสาเฉพาะกิจ ตามพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของหน่วยราชการที่เป็นการพัฒนาสังคมและสร้างสรรค์ประโยชน์ต่อประเทศชาติ โดยมี พันเอก ดร.ศรัณยู วิริยเวชกุล รองผู้อำนวยการ สพพ. ผู้ผ่านการฝึกปฏิบัติโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ดำเนินการในพิธี ณ อาคารซันทาวเวอร์ส กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2562

แท็กฮิต