สื่อสารองค์กร

รวบรวมข่าวสารประชาสัมพันธ์สำคัญ ๆ ขององค์กร

สพพ. เดินทางเข้าร่วมประชุม Annual Meeting Plenary 2023 ณ เมืองมาราเกซ ราชอาณาจักรโมร็อกโก
โดย: รัฐฐาน์ ธนันท์พรพงษ์
  • 20 ต.ค. 2566
  • 253 View

นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.) และนายกีรติ เวฬุวัน รองผู้อำนวยการ เข้าร่วมการประชุม Annual Meeting Plenary 2023 ซึ่งเป็นการประชุมใหญ่ที่มีผู้ว่าการธนาคารโลกและผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศของแต่ละประเทศสมาชิกเข้าร่วม โดยในการประชุมให้ความสำคัญกับวิธีการที่จะแก้ไขปัญหาความยากจนของโลก และกิจกรรมที่จะตอบสนองต่อความท้าทายต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นโรคระบาดหรือความเท่าเทียมกันในสังคม รวมถึงการสนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDG) โดย Annual Meetings Chairman, Sergii Marchenko, Minister of Finance of Ukraine, World Bank President Ajay Banga, and Managing Director of the International Monetary Fund Kristalina Georgieva เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2566 ณ ห้องประชุม GHARB QUARTER Room: GB01 Koutoubia Annual Meeting Plenary 2023

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง
แท็กฮิต