สื่อสารองค์กร

รวบรวมข่าวสารประชาสัมพันธ์สำคัญ ๆ ขององค์กร

การประชุมหารือเกี่ยวกับความร่วมมือในการดำเนินโครงการระหว่างกระทรวงโยธาธิการและขนส่ง สปป.ลาว และ สพพ.
โดย: รัฐฐา ธนันท์พรพงษ์
  • 9 ก.พ. 2565
  • 331 View
เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการ สพพ. เป็นหัวหน้าคณะผู้แทน สพพ. ร่วมประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกลเพื่อหารือเกี่ยวกับความร่วมมือในการดำเนินโครงการระหว่างกระทรวงโยธาธิการและขนส่ง สปป.ลาว (ย.ธ.ข.) และ สพพ. ซึ่งกรมแผนการและความร่วมมือ ย.ธ.ข. สปป.ลาว เป็นเจ้าภาพจัดประชุม
การประชุมดังกล่าว คณะผู้แทน ย.ธ.ข. สปป.ลาว นำโดยนายแสงดาริด กัดติยะสัก ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่ง พร้อมด้วยอธิบดีกรมขัวทาง และรองอธิบดีกรมแผนการและความร่วมมือ ได้นำเสนอความคืบหน้าโครงการความร่วมมือระหว่าง สพพ. และ สปป.ลาว ที่อยู่ระหว่างดำเนินงาน และทั้งสองฝ่ายได้ร่วมหารือเกี่ยวกับแผนโครงการความร่วมมือที่เป็นไปได้ระหว่างปี 2565 -2567 ภายใต้ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่าง สพพ. และ สปป.ลาว
ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง
แท็กฮิต