สื่อสารองค์กร

รวบรวมข่าวสารประชาสัมพันธ์สำคัญ ๆ ขององค์กร

สพพ. เดินทางร่วมประชุมประเมินผลความสำเร็จเพื่อปิดโครงการฯ
โดย: รัฐฐา ธนันท์พรพงษ์
  • 26 พ.ย. 2562
  • 286 View

นายกีรติ เวฬุวัน รองผู้อำนวยการ (สพพ.) ร่วมกับคณะผู้แทนจากกรมขัวทาง สปป.ลาว นำโดย ท่านวันทอง บุดตะนะวง (Vanthong Bouttanavong) รองอธิบดีกรมขัวทาง ผู้แทนจากบริษัทที่ปรึกษา และผู้แทนจากบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้าง เดินทางไปสำรวจและประชุมปิดโครงการก่อสร้างถนนจากเมืองหงสา - บ้านเชียงแมน เพื่อรวบรวมข้อมูลและประเมินผลความสำเร็จของโครงการ ร่วมถึงสำรวจความเห็นของประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับการยกระดับการดำรงชีวิต และประโยชน์ที่ได้รับจากการก่อสร้าง ณ สปป. ลาว ระหว่างวันที่ 21 - 22 พฤศจิกายน 2562

แท็กฮิต