สื่อสารองค์กร

รวบรวมข่าวสารประชาสัมพันธ์สำคัญ ๆ ขององค์กร

โรงไฟฟ้าพลังน้ำไซยะบุรี
โดย: รัฐฐา ธนันท์พรพงษ์
  • 13 ม.ค. 2563
  • 109 View

นายดำรง ใคร่ครวญ เอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ พร้อมด้วยนางสาวจุฬารัตน์ สุธีธร ประธานกรรมการ และคณะกรรมการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (คพพ.) และนายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการ สพพ. เดินทางเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าพลังน้ำไซยะบุรี พร้อมรับฟังบรรยายเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำ และการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ทั้งตะกอนและปลาแม่น้ำโขง โดยให้ความสำคัญกับการดูแลสังคมและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ยึดถือข้อกำหนดของคณะกรรมาธิการลุ่มน้ำโขง (Mekong River Commission: MRC) และมาตรฐานความปลอดภัยกรณีเกิดแผ่นดินไหว รวมถึงการผลิตไฟฟ้าพลังน้ำไซยะบุรี 1 ใน 11 โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำที่มีศักยภาพสูง สร้างบนแม่น้ำโขงตอนล่าง อยู่ในพื้นที่แขวงไซยะบุรี ห่างจากเมืองหลวงพระบางไปทางตอนใต้ประมาณ 80 กิโลเมตร เป็นโรงไฟฟ้าพลังน้ำแบบฝายทดน้ำขนาดใหญ่ที่มีกำลังการผลิต 1,285 เมกะวัตต์ สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้สูงสุด 7,600 ล้านหน่วยต่อปี โดย 95% จะขายให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และ 5% ส่งให้กับรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว (EDL) โดยมี คุณอานุภาพ วงศ์ละคร รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไซยะบุรี พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)  เป็นผู้บรรยาย ณ เขื่อนไซยะบุรี เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2563

แท็กฮิต