สื่อสารองค์กร

รวบรวมข่าวสารประชาสัมพันธ์สำคัญ ๆ ขององค์กร

สพพ. เดินทางเข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงโยธาธิการและขนส่ง สปป.ลาว พร้อมทั้งลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าของโครงการ
โดย: รัฐฐา ธนันท์พรพงษ์
  • 24 พ.ค. 2565
  • 451 View

นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สพพ. เดินทางเข้าเยี่ยมคารวะท่านเวียงสะหวัด สีพันดอน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงโยธาธิการและขนส่ง สปป.ลาว และนายเจษฎา กตเวทิน เอกอัครราชทูต ณ นครหลวงเวียงจันทน์ พร้อมกันนี้ได้เข้าร่วมหารือกับท่านสุลิวัด สุวันนะจูมคำ อธิบดีกรมคุ้มครองหนี้สินสาธารณะ สปป.ลาว เพื่อหารือในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับโครงการให้ความช่วยเหลือที่อยู่ระหว่างดำเนินงานและแผนงานในอนาคต และได้ถือโอกาสนี้ลงพื้นที่เพื่อติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างทางรถไฟไทย – ลาว ระยะที่ 2 (สายท่านาแล้ง -เวียงจันทน์) ส่วนที่ 2 ครั้งที่ 2 และโครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย – ลาว แห่งที่ 5 (บึงกาฬ – บอลิคำไซ) ครั้งที่ 2 ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ระหว่างวันที่ 8-11 พฤษภาคม 2565

แท็กฮิต