สื่อสารองค์กร

รวบรวมข่าวสารประชาสัมพันธ์สำคัญ ๆ ขององค์กร

การประชุมและลงนาม (ROD) โครงการก่อสร้างสะพานเชียงแมน – หลวงพระบาง สปป.ลาว
โดย: รัฐฐา ธนันท์พรพงษ์
  • 6 ส.ค. 2562
  • 360 View

นายกีรติ เวฬุวัน รองผู้อำนวยการ สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน และท่านสายสงคาม มะโนทำ (Mr. Saysongkham Manodham) รองอธิบดีกรมขัวทาง กระทรวงโยธาธิการและขนส่ง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) เข้าร่วมประชุมการจัดทำ Record of Discussion (ROD) สำหรับงานศึกษาความเป็นไปได้และออกแบบรายละเอียดโครงการก่อสร้างสะพานเชียงแมน - หลวงพระบาง สปป.ลาว ณ สำนักงานกระทรวงโยธาธิการและขนส่ง สปป.ลาว เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562

แท็กฮิต