สื่อสารองค์กร

รวบรวมข่าวสารประชาสัมพันธ์สำคัญ ๆ ขององค์กร

สพพ.ร่วมประชุมปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศ
โดย: รัฐฐา ธนันท์พรพงษ์
  • 8 ก.ย. 2563
  • 760 View

พันเอก ศรัณยู วิริยเวชกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.) เข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศ (ด้านเศรษฐกิจ) เพื่อร่วมให้ข้อคิดเห็นปรับปรุงแผนปฏิรูปประเทศ ประเด็นย่อยการรวมกลุ่มในภูมิภาค การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในประเทศและภูมิภาค ณ ศูนย์การประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2563

แท็กฮิต