สื่อสารองค์กร

รวบรวมข่าวสารประชาสัมพันธ์สำคัญ ๆ ขององค์กร

สพพ. เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตไทย ณ นครหลวงเวียงจันทน์
โดย: รัฐฐา ธนันท์พรพงษ์
  • 13 ธ.ค. 2562
  • 337 View

นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.) เดินทางเข้าเยี่ยมคารวะนายดำรง ใคร่ครวญ เอกอัครราชทูตไทย ณ เวียงจันทน์ โดยได้รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานต่างๆ ของ สพพ. ใน สปป.ลาว รวมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการร่วมมือในอนาคต ณ นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562

แท็กฮิต