สื่อสารองค์กร

รวบรวมข่าวสารประชาสัมพันธ์สำคัญ ๆ ขององค์กร

สพพ. แสดงความยินดีวันสถาปนาครบรอบ 86 ปี กรมธนารักษ์
โดย: รัฐฐา ธนันท์พรพงษ์
  • 27 พ.ค. 2562
  • 188 View

นายณรรถพล ประสพโชค ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ ร่วมแสดงความยินดีกับกรมธนารักษ์ เนื่องในวันสถาปนาครบรอบ 86 ปี และส่งมอบเงินสนับสนุนกองทุนสวัสดิการกรมธนารักษ์ เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2562

แท็กฮิต