สื่อสารองค์กร

รวบรวมข่าวสารประชาสัมพันธ์สำคัญ ๆ ขององค์กร

เยี่ยมชมจุดก่อสร้างโครงการสะพานข้ามแม่น้ำโขงบ้านเชียงแมน – หลวงพระบาง และโครงการรถไฟความเร็วสูงลาว – จีน
โดย: รัฐฐา ธนันท์พรพงษ์
  • 12 ม.ค. 2563
  • 128 View

นายดำรง ใคร่ครวญ เอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ พร้อมด้วยนางสาวจุฬารัตน์ สุธีธร ประธานกรรมการ และคณะกรรมการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (คพพ.) และนายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการ สพพ. เดินทางเยี่ยมชมจุดก่อสร้างโครงการสะพานข้ามแม่น้ำโขงบ้านเชียงแมน - หลวงพระบาง โดยมี ท่านแพง ดวงเงิน อธิบดีกรมทางหลวง กระทรวงโยธาธิการและขนส่ง สปป.ลาว เป็นผู้บรรยายเกี่ยวกับความเป็นมาและการดำเนินโครงการ รวมทั้งการเชื่อมโยงระบบคมนาคมขนส่งของ สปป.ลาว นอกจากนี้ คณะได้เข้าเยี่ยมชมโครงการรถไฟความเร็วสูงลาว-จีน บริเวณจุดก่อสร้างสะพานทางรถไฟข้ามแม่น้ำโขง โดยมี Mr. Wu Ling หัวหน้าวิศวกรประจำห้องการปฏิบัติการภาคสนามหลวงพระบาง บริษัททางรถไฟลาว - จีน (Laos-China Railway) เป็นผู้บรรยาย ณ แขวงหลวงพระบาง เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2563

แท็กฮิต