สื่อสารองค์กร

รวบรวมข่าวสารประชาสัมพันธ์สำคัญ ๆ ขององค์กร

สพพ. ร่วมหารือกับรองอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ
โดย: รัฐฐา ธนันท์พรพงษ์
  • 20 ม.ค. 2566
  • 224 View

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2566 พันเอก ศรัณยู วิริยเวชกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.) พร้อมด้วยนายระพิพิษณ์ พรหมนารท ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน เข้าพบนายวัฒนวิทย์ คชเสนี รองอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (TICA) เพื่อหารือเกี่ยวกับโครงการ และสาขาความร่วมมือที่มีความสอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาของภูฏาน สำหรับประกอบการจัดทำแผนโครงการที่มีศักยภาพกับประเทศภูฏาณของ สพพ.

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง
แท็กฮิต