สื่อสารองค์กร

รวบรวมข่าวสารประชาสัมพันธ์สำคัญ ๆ ขององค์กร

สพพ. ร่วมยินดี รมช.คลัง
โดย: รัฐฐา ธนันท์พรพงษ์
  • 28 ส.ค. 2562
  • 384 View

นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.) และนายกีรติ เวฬุวัน รองผู้อำนวยการ เข้าร่วมแสดงความยินดีกับนายสันติ พร้อมพัฒน์ ในโอกาสเข้ารับตําแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง และได้นำเสนอแนวทางการดำเนินงานของ สพพ. พร้อมรับนโยบายการทำงานจากท่านรัฐมนตรีฯ ณ กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562

แท็กฮิต