สื่อสารองค์กร

รวบรวมข่าวสารประชาสัมพันธ์สำคัญ ๆ ขององค์กร

สพพ. ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 68 รูป
โดย: รัฐฐา ธนันท์พรพงษ์
  • 15 พ.ค. 2562
  • 326 View

นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน(องค์การมหาชน) (สพพ.) นำคณะผู้บริหาร เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 68 รูป เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ กระทรวงการคลัง เมื่อวันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2562

แท็กฮิต