สื่อสารองค์กร

รวบรวมข่าวสารประชาสัมพันธ์สำคัญ ๆ ขององค์กร

สพพ. ร่วมแสดงความยินดีกรมสรรพากรครบรอบ 107 ปี
โดย: รัฐฐา ธนันท์พรพงษ์
  • 2 ก.ย. 2565
  • 507 View

นายกีรติ เวฬุวัน รองผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน ร่วมแสดงความยินดีและมอบเงินสนับสนุนให้กับ “มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ” เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กพิการ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมสรรพากรครบรอบ 107 ปี โดยมี นายสมศักดิ์ อนันทวัฒน์ รองอธิบดีกรมสรรพากร เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2565 ณ อาคารกรมสรรพากร

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง
แท็กฮิต