สื่อสารองค์กร

รวบรวมข่าวสารประชาสัมพันธ์สำคัญ ๆ ขององค์กร

สพพ. ส่งมอบเงินบริจาคในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
โดย: รัฐฐา ธนันท์พรพงษ์
  • 23 มิ.ย. 2565
  • 213 View

นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.) นำคณะผู้บริหารร่วมส่งมอบเงินบริจาค จำนวน 50,000 บาท ให้แก่มูลนิธิพิทักษ์ดวงตาประชาชน เพื่อสมทบทุนช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้และสนับสนุนการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ในถิ่นทุรกันดาร โดยมีแพทย์หญิงโสมสราญ วัฒนะโชติ เลขานุการมูลนิธิพิทักษ์ดวงตาประชาชน เป็นผู้รับ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ณ มูลนิธิพิทักษ์ดวงตาประชาชน โรงพยาบาลกรุงเทพ เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2565

แท็กฮิต