สื่อสารองค์กร

รวบรวมข่าวสารประชาสัมพันธ์สำคัญ ๆ ขององค์กร

โรงไฟฟ้าหงสา เมืองหงสา สปป.ลาว
โดย: รัฐฐา ธนันท์พรพงษ์
  • 11 ม.ค. 2563
  • 86 View

นายดำรง ใคร่ครวญ เอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ พร้อมด้วยนางสาวจุฬารัตน์ สุธีธร ประธานกรรมการ และคณะกรรมการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (คพพ.) เดินทางเยี่ยมชมโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนหงสา เมืองหงสา สปป.ลาว ซึ่งเป็นความร่วมมือในการพัฒนาโครงการผลิตกระแสไฟฟ้าใน สปป.ลาว จำหน่ายให้กับประเทศไทย เพื่อสร้างรายได้ในการพัฒนาประเทศอย่างมั่นคงและต่อเนื่อง โดยมีกำลังผลิต 1,878 เมกะวัตต์ (MW) ในลาว และจำหน่ายให้กับรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว 5% และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 95 % ใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า และส่วนที่เหลือจะใช้สำหรับขบวนการผลิตทั้งในส่วนของเหมืองและโรงไฟฟ้า ซึ่งมีมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม สุขอนามัย และความปลอดภัยของธนาคารโลก รวมถึงมาตรฐานด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่ง สปป.ลาว โดยมี ดร.ไพโรจน์ ตันบรรจง กรรมการผู้จัดการบริษัท เมืองเงิน เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด ให้เกียรติต้อนรับคณะและนายคทายุทธ์ ชูพูล กรรมการผู้จัดการบริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด บรรยายให้ความรู้ ณ เมืองหงสา แขวงไซยะบุรี เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2563

แท็กฮิต