สื่อสารองค์กร

รวบรวมข่าวสารประชาสัมพันธ์สำคัญ ๆ ขององค์กร

สพพ.ร่วมสนับสนุนเงินช่วยเหลือแก่ผู้ประสบอุทกภัยฯ
โดย: รัฐฐา ธนันท์พรพงษ์
  • 21 ก.ย. 2562
  • 342 View

NEDA ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง ร่วมสนับสนุนเงินจำนวน 10,000 บาท ในการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดย "คลังรวมใจช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม" ครั้งนี้ มีหน่วยงานต่างๆ ในสังกัดกระทรวงการคลัง ร่วมส่งใจให้ก้าวพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน