สื่อสารองค์กร

รวบรวมข่าวสารประชาสัมพันธ์สำคัญ ๆ ขององค์กร

พิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 17 ปี ของ สพพ.
โดย: รัฐฐา ธนันท์พรพงษ์
  • 18 พ.ค. 2565
  • 171 View
นางสาวจุฬารัตน์ สุธีธร ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการและคณะผู้บริหาร สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) เข้าร่วมพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 17 ปี ของ สพพ. ณ อาคารซันทาวเวอร์ส เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง
แท็กฮิต