สื่อสารองค์กร

รวบรวมข่าวสารประชาสัมพันธ์สำคัญ ๆ ขององค์กร

สพพ. ร่วมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติจังหวัดอุทัยธานี
โดย: รัฐฐา ธนันท์พรพงษ์
  • 5 ก.ค. 2562
  • 121 View

นายณรรถพล ประสพโชค ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ และคณะเจ้าหน้าที่เดินทางลงพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าห้วยทับเสลา และป่าห้วยคอกควาย เพื่อร่วมในโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมี นายยุทธนา หยิมการุณ รองปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานในพิธี
ณ บ้านห้วยขาแข้ง อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2562

 

แท็กฮิต