สื่อสารองค์กร

รวบรวมข่าวสารประชาสัมพันธ์สำคัญ ๆ ขององค์กร

สพพ. ร่วมงานเปิดตัวโครงการเสริมสร้างขีดความสามารถของ ผู้ประสานงานระดับชาติฯ
โดย: รัฐฐา ธนันท์พรพงษ์
  • 5 เม.ย. 2562
  • 167 View

พันเอก ศรัณยู วิริยเวชกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.) พร้อมด้วยผู้แทนจากสำนักนโยบายและแผน เข้าร่วมงานเปิดตัวโครงการเสริมสร้างขีดความสามารถของผู้ประสานงานระดับชาติของกรอบความร่วมมือแม่โขง - ล้านช้าง (Capacity Building for National Coordinators of Mekong - Lancang Cooperation) ภายใต้กองทุนพิเศษแม่โขง - ล้านช้าง ซึ่งเป็นกิจกรรมเพื่อฉลองครบรอบ 3 ปีการก่อตั้งกรอบความร่วมมือแม่โขง - ล้านช้าง โดยมีผู้เข้าร่วมจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน คณะทูตานุทูต และผู้แทนจากประเทศสมาชิกแม่โขง - ล้านช้าง รวมทั้งสื่อมวลชนไทยและต่างประเทศ กรอบความร่วมมือแม่โขง - ล้านช้าง เป็นกรอบความร่วมมือที่เกิดจากข้อริเริ่มของไทยเมื่อปี 2555 ก่อตั้งอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนมีนาคม 2559 ประกอบด้วยประเทศสมาชิก 6 ประเทศ ได้แก่ กัมพูชา สปป. ลาว เมียนมา เวียดนาม ไทย และจีน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขัน และสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ รวมทั้งลดช่องว่างทางเศรษฐกิจและส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนของประเทศสมาชิกลุ่มน้ำโขง ณ วิเทศสโมสร กระทรวงการต่างประเทศเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2562

 
แท็กฮิต