สื่อสารองค์กร

รวบรวมข่าวสารประชาสัมพันธ์สำคัญ ๆ ขององค์กร

สพพ. เข้าร่วมพิธีลงนามสัญญาจ้างผู้รับเหมาสตึงบท
โดย: รัฐฐา ธนันท์พรพงษ์
  • 7 มิ.ย. 2562
  • 251 View

 

นายพีรเมศร์  วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการ สพพ. พันเอก ดร.ศรัณยู วิริยเวชกุล รองผู้อำนวยการ สพพ. พร้อมคณะฯ ได้เดินทางเข้าร่วมพิธีลงนามสัญญาจ้างผู้รับเหมาก่อสร้างโครงการพัฒนาจุดผ่านแดนถาวรสตึงบท และถนนเชื่อมโยงไปยังถนนหมายเลข 5 ราชอาณาจักรกัมพูชา ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลกัมพูชา ผ่านการสนับสนุนทางการเงินในรูปแบบเงินกู้เงื่อนไขผ่อนปรนจากสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) โดยมี  H.E. Sun Chanthol, Senior Minister, Minister of Public Works and Transport ราชอาณาจักรกัมพูชา ลงนามในสัญญาฯ กับผู้รับเหมาก่อสร้าง ณ​ กระทรวงโยธาธิการและขนส่ง (Ministry of Public Works and Transport) กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2562

 

แท็กฮิต