สื่อสารองค์กร

รวบรวมข่าวสารประชาสัมพันธ์สำคัญ ๆ ขององค์กร

สพพ. เข้าร่วมการประชุมกับหัวหน้ากรมขนส่ง สปป. ลาว
โดย: รัฐฐา ธนันท์พรพงษ์
  • 3 ก.พ. 2563
  • 301 View

นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการ สพพ. ได้เข้าร่วมการประชุมกับหัวหน้ากรมขนส่ง สปป. ลาว เพื่อหารือการเพิ่มเส้นทาง R12 ไว้ใน GMS CBTA สพพ. ได้นำเสนอเหตุผลความจำเป็นในการนำถนนหมายเลข 12 ไว้ใน GMS CBTA ประโยชน์ที่ สปป.ลาว จะได้รับจากการพัฒนาโครงการดังกล่าว และการจัดทำ Minute of Discussion ระหว่าง สพพ. และกรมขนส่ง เพื่อยืนยันความตั้งใจที่จะเพิ่มเส้นทาง R12 และปฏิบัติงานต่างๆ ภายใต้ข้อตกลง GMS CBTA ณ นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว ระหว่างวันที่ 23-24 มกราคม 2563

แท็กฮิต