สื่อสารองค์กร

รวบรวมข่าวสารประชาสัมพันธ์สำคัญ ๆ ขององค์กร

สพพ. ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช
โดย: รัฐฐา ธนันท์พรพงษ์
  • 23 ต.ค. 2562
  • 240 View

พันเอก ดร.ศรัณยู วิริยะเวชกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) พร้อมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) ณ กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2562

แท็กฮิต