สื่อสารองค์กร

รวบรวมข่าวสารประชาสัมพันธ์สำคัญ ๆ ขององค์กร

สพพ.ร่วมประชุมคณะทำงานการขนส่ง ครั้งที่ 23
โดย: รัฐฐา ธนันท์พรพงษ์
  • 20 ส.ค. 2562
  • 454 View

 

พันเอก ดร.ศรัณยู วิริยเวชกุล รองผู้อำนวยการ สพพ. ได้เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานด้านการขนส่ง ครั้งที่ 23 ภายใต้โครงการความร่วมมือในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ รองผู้อำนวยการ สพพ. หุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา และผู้แทนประเทศเพื่อนบ้าน ได้แลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับโครงการความร่วมมือเพื่อการพัฒนาในประเทศเพื่อนบ้าน ณ โรงแรมโซฟิเทล บางกอก สุขุมวิท เมื่อวันที่ 14-15 สิงหาคม 2562

 

แท็กฮิต