สื่อสารองค์กร

รวบรวมข่าวสารประชาสัมพันธ์สำคัญ ๆ ขององค์กร

สพพ. ประชุมทวิภาคี กับ สปป.ลาว
โดย: รัฐฐา ธนันท์พรพงษ์
  • 2 พ.ค. 2562
  • 451 View

นายกีรติ เวฬุวัน รองผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.) และคณะ ได้หารือทวิภาคีกับผู้แทนกระทรวงการเงิน สปป.ลาว นำโดย Ms.Vanida SAVADDY, Deputy Director General, Department of External Finance and Debt Management เกี่ยวกับโครงการความร่วมมือที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ​ ตลอดจนโครงการความร่วมมือในอนาคต​ ระหว่างการเข้าร่วมประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารพัฒนาเอเชีย​ (ADB​ Annual Meeting) ครั้งที่ 52 ณ เมืองนาดี สาธารณรัฐฟิจิ เมื่อวันที่​ 2 พฤษภาคม 2562

แท็กฮิต