สื่อสารองค์กร

รวบรวมข่าวสารประชาสัมพันธ์สำคัญ ๆ ขององค์กร

สพพ. เข้ารดน้ำขอพร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เนื่องในเทศกาลสงกรานต์
โดย: รัฐฐาน์ ธนันท์พรพงษ์
  • 18 เม.ย. 2566
  • 80 View

นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.) พร้อมด้วยพันเอกศรัณยู วิริยเวชกุล รองผู้อำนวยการ เข้าพบนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ไทยและวันสงกรานต์ ประจำปี 2566 เพื่อรดน้ำขอพรเสริมสร้างความเป็นสิริมงคล และเป็นการร่วมสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมไทย ณ กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2566

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง
แท็กฮิต