สื่อสารองค์กร

รวบรวมข่าวสารประชาสัมพันธ์สำคัญ ๆ ขององค์กร

สพพ. ร่วมสำรวจเส้นทางและความคืบหน้า คก.ปรับปรุงถนนสองช่องทางฯ
โดย: รัฐฐา ธนันท์พรพงษ์
  • 30 ส.ค. 2562
  • 1073 View

พันเอก ดร.ศรัณยู วิริยเวชกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.) ได้ร่วมสำรวจเส้นทาง และพิจารณาตำแหน่งทางข้ามของสัตว์ป่า (Wildlife Crossing) ตลอดจนความคืบหน้าของงานศึกษาและออกแบบโครงการปรับปรุงถนนสองช่องทางเชื่อมพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทวายสู่ชายแดนไทย-เมียนมา ร่วมกับผู้แทนกระทรวงการก่อสร้าง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา นำโดย H.E. U Hla Tun Oo, Deputy Director General, Department of Highway และผู้แทน World Wildlife Fund (WWF) ณ เมืองทวาย สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562

แท็กฮิต