สื่อสารองค์กร

รวบรวมข่าวสารประชาสัมพันธ์สำคัญ ๆ ขององค์กร

สพพ.เดินทางติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างถนนจากเมืองหงสาฯ
โดย: รัฐฐา ธนันท์พรพงษ์
  • 5 เม.ย. 2562
  • 174 View

นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการ สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน พร้อมด้วยท่านวันทอง บุดตะนะวง รองอธิบดีกรมขัวทาง ท่านฟ้าสนั่น ทำมะวง หัวหน้าแผนกโยธาธิการแขวงหลวงพระบาง ท่านจัน วันนะสี เจ้าเมืองจอมเพ็ด และผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง ร่วมเดินทางติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างถนนจากเมืองหงสา-บ้านเชียงแมน (เมืองจอมเพชร แขวงหลวงพระบาง) โดยมีรายละเอียดของงานผิวทาง DBST การจัดทำเครื่องหมายจราจรผิวทาง thermoplastic และ glass beads รวมถึงระบบการป้องกัน landslide ในส่วนของ gabion และ retaining wall ณ แขวงไชยะบุรี สปป.ลาว เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2562

แท็กฮิต