สื่อสารองค์กร

รวบรวมข่าวสารประชาสัมพันธ์สำคัญ ๆ ขององค์กร

สพพ.ประชุมร่วมกระทรวงโยธาธิการและขนส่ง
โดย: รัฐฐา ธนันท์พรพงษ์
  • 18 ก.ค. 2565
  • 43 View

นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการ สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) พร้อมคณะได้เดินทางเข้าร่วมประชุมกับกระทรวงโยธาธิการและขนส่ง (Ministry of Public Works and Transportation : MPWT) นำโดย H.E. Dr. Yit Bunna Secretary of state เพื่อหารือเชิงนโยบายพร้อมหามาตรการกำกับให้การดำเนินงานโครงการพัฒนาจุดผ่านแดนถาวรสตึงบทและถนนเชื่อมโยงไปยังถนนหมายเลข 5 ราชอาณาจักรกัมพูชา มีประสิทธิภาพมากขึ้น และสามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด ณ ห้องประชุม MPWT กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง
แท็กฮิต