สื่อสารองค์กร

รวบรวมข่าวสารประชาสัมพันธ์สำคัญ ๆ ขององค์กร

สพพ. ลงพื้นที่ช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน ฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัย จ.อ่างทอง
โดย: รัฐฐา ธนันท์พรพงษ์
  • 31 ม.ค. 2566
  • 143 View
พันเอกศรัณยู วิริยเวชกุล รองผู้อำนวยการและรองประธานอนุกรรมการขับเคลื่อนจิตอาสา สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.) นำเหล่าจิตอาสาพระราชทานลงพื้นที่ช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน ฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยในโรงเรียนวัดมหาดไทย (ผลประมุขวิทยา) จังหวัดอ่างทอง โดยมี นายไพบูลย์ ศุภบุญ นายอำเภอเมืองอ่างทอง และนายวัฒนา สังข์ชุม รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมหาดไทย พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนให้การต้อนรับ และรับชมการแสดงศิลปะรำกลองยาวซึ่งเป็นเอกลักษณ์ที่ชาวอ่างทองได้ร่วมกันอนุรักษ์ไว้ จากนั้นคณะจิตอาสาได้ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารเรียน ทาสีโรงอาหารและเครื่องเล่นสนาม รวมถึงปรับปรุงแปลงเกษตรเพื่ออาหารกลางวันของนักเรียน และส่งมอบอุปกรณ์เครื่องครัวประกอบอาหาร และน้ำยาทำความสะอาด เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2566
แท็กฮิต