สื่อสารองค์กร

รวบรวมข่าวสารประชาสัมพันธ์สำคัญ ๆ ขององค์กร

สพพ. ร่วมแสดงความยินดีกับผู้บริหารระดับสูง สำนักงบประมาณ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่
โดย: รัฐฐา ธนันท์พรพงษ์
  • 1 ต.ค. 2564
  • 475 View
นายกีรติ เวฬุวัน รองผู้อำนวยการ สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน เข้าร่วมแสดงความยินดีกับนายกรณินทร์ กาญจโนมัย รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง