สื่อสารองค์กร

รวบรวมข่าวสารประชาสัมพันธ์สำคัญ ๆ ขององค์กร

สพพ.ร่วมโครงการ“เปลี่ยนคาร์บอนให้เป็นออกซิเจนฯ
โดย: รัฐฐา ธนันท์พรพงษ์
  • 4 ธ.ค. 2562
  • 328 View

พันเอก ดร.ศรัณยู วิริยเวชกุล รองผู้อำนวยการ สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.) เข้าร่วมในโครงการ “เปลี่ยนคาร์บอนให้เป็นออกซิเจน เติมเต็มลมหายใจให้ชุมชน” นำโดย นายธีรรัตน์ ปัณฑรสูตร กรรมการผู้จัดการ และ นายอเล็กซ์ โลซีควั่นท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) ซึ่งได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการดูแลชุมชนในเขตพื้นที่จตุจักร ไม่ว่าจะเป็นการลดปริมาณขยะ การลดปัญหามลภาวะทางอากาศ โดยมีการรณรงค์การงดใช้ถุงพลาสติก การแยกประเภทขยะ การใช้ภาชนะและเครื่องดื่มที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งรายได้ทั้งหมดนำมาสมทบทุนจัดซื้อต้นไม้มงคล จำนวน 32 ต้น (ต้นอินทนิล ต้นปีบทอง และต้นราชพฤกษ์) ปลูกในพื้นที่เขตจตุจักร เพิ่มออกซิเจนคืนสู่สังคม และเพื่อเป็นการร่วมพลังในการทำความดีถวายพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช (ในหลวงรัชกาลที่ 9) และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาส “วันพ่อแห่งชาติ” ตรงกับวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี ณ สวนสาธารณะจตุจักร เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562

แท็กฮิต