สื่อสารองค์กร

รวบรวมข่าวสารประชาสัมพันธ์สำคัญ ๆ ขององค์กร

สพพ. ลงพื้นที่โครงการก่อสร้างถนนเมืองหงสาฯ เตรียมความพร้อมจัดงานสื่อสัญจร
โดย: รัฐฐา ธนันท์พรพงษ์
  • 31 พ.ค. 2562
  • 195 View

นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการ สพพ. นายกีรติ เวฬุวัน รองผู้อำนวยการ นำทีมบริหารและปรึกษาของ สพพ. ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างถนนเมืองหงสา-บ้านเชียงแมน (เมืองจอมเพชร แขวงหลวงพระบาง) สปป.ลาว เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานสื่อมวลชนสัญจรสานสัมพันธ์ไทย-ลาว ตลอดการเดินทางจากจังหวัดน่าน-เมืองหลวงพระบาง เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2562

แท็กฮิต