สื่อสารองค์กร

รวบรวมข่าวสารประชาสัมพันธ์สำคัญ ๆ ขององค์กร

สพพ. เดินทางติดตามความคืบหน้าโครงการพัฒนาจุดผ่านแดนถาวรสตึงบทและถนนเชื่อมโยงไปยังถนนหมายเลข 5 ราชอาณาจักรกัมพูชา
โดย: รัฐฐาน์ ธนันท์พรพงษ์
  • 14 ส.ค. 2566
  • 114 View
นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่่อนบ้าน (สพพ.) และพันเอก ดร.ศรัณยู วิริยเวชกุล รองผู้อำนวยการ พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ได้เดินทางเพื่อติดตามความคืบหน้าโครงการพัฒนาจุดผ่านแดนถาวรสตึงบทและถนนเชื่อมโยงไปยังถนนหมายเลข 5 ราชอาณาจักรกัมพูชา และร่วมประชุมกับกระทรวงโยธาธิการและขนส่ง (Ministry of Public Works and Transportation : MPWT) นำโดย H.E. Dr. Yit Bunna, Secretary of State เพื่อหารือเชิงนโยบายพร้อมกำกับให้การดำเนินงานโครงการมีประสิทธิภาพมากขึ้น และสามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด ณ บ้านสตึงบท ตำบลปอยเปต อำเภอโอโจรว จังหวัดบันเตียเมียนเจย ราชอาณาจักรกัมพูชา เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2566
ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง
แท็กฮิต