สื่อสารองค์กร

รวบรวมข่าวสารประชาสัมพันธ์สำคัญ ๆ ขององค์กร

สพพ. ร่วมบรรยาย "กาญจนบุรี-ทวาย ประตูสู่โลกตะวันตก"
โดย: รัฐฐา ธนันท์พรพงษ์
  • 24 ก.ย. 2562
  • 456 View

นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.) ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในการสัมมนา "กาญจนบุรี-ทวาย ประตูสู่โลกตะวันตก" ซึ่งจังหวัดกาญจนบุรี โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาญจนบุรี ได้ร่วมกับ 7 องค์กรพันธมิตรทางเศรษฐกิจจังหวัดกาญจนบุรีร่วมกันจัดขึ้น ในหัวข้อ "จับตาคว้าโอกาสเส้นทางการค้าไทยสู่ทวาย" เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับความเป็นมาการให้ความช่วยเหลือของ สพพ. และความคืบหน้าของการพัฒนาเส้นทางเชื่อมกาญจนบุรี-ทวาย เพื่อให้เป็นหนึ่งของเส้นทางการค้าที่สำคัญในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง พร้อมทั้งให้สัมภาษณ์สื่อท้องถิ่นเกี่ยวกับโครงการที่กล่าว ณ โรงแรม RS ราชศุภมิตร จ.กาญจนบุรี เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2562

แท็กฮิต