สื่อสารองค์กร

รวบรวมข่าวสารประชาสัมพันธ์สำคัญ ๆ ขององค์กร

พิธีเปิดเดินขบวนรถไฟขนส่งสินค้าผ่านแดนเที่ยวปฐมฤกษ์
โดย: รัฐฐา ธนันท์พรพงษ์
  • 6 ส.ค. 2562
  • 432 View

นายเกียรติคุณ ชาติประเสริฐ เอกอัครราชทูตไทย ณ เวียงจันทน์ และนายกีรติ เวฬุวัน รองผู้อำนวยการ สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีเปิดเดินขบวนรถไฟขนส่งสินค้าผ่านแดนเที่ยวปฐมฤกษ์ ระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาล สปป.ลาว โดยมี ท่านเวียงสะหวัน สีพันดอน (H.E. Viengsavath Siphandone) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงโยธาธิการและขนส่ง สปป.ลาว เป็นประธานฝ่าย สปป.ลาว ณ ย่านกองเก็บตู้คอนเทนเนอร์ นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562

โครงการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาล สปป.ลาว โดย สพพ. ได้ให้ความช่วยเหลือโครงการก่อสร้างทางรถไฟสายหนองคาย-ท่านาแล้ง แล้วเสร็จในปี 2553 และต่อมาได้ให้ความช่วยเหลือในโครงการก่อสร้างทางรถไฟสายท่านาแล้ง-เวียงจันทน์ ส่วนที่ 1 ซึ่งได้ก่อสร้างทางรถไฟไปสู่ย่านกองเก็บตู้คอนเทนเนอร์ (Container Yard) ตลอดจนอาคารเก็บตู้สินค้า และอาคารปฏิบัติงานต่างๆ ซึ่งได้ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้างสถานีรถไฟเวียงจันทน์ และก่อสร้างทางรถไฟที่จะเชื่อมต่อเข้าสู่สถานีเวียงจันทน์ ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2565

แท็กฮิต