สื่อสารองค์กร

รวบรวมข่าวสารประชาสัมพันธ์สำคัญ ๆ ขององค์กร

โครงการศึกษาดูงานของคณะกรรมการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (คพพ.) กับ 3 เมือง สปป.ลาว “เวียงจันทน์-วังเวียง-หลวงพระบาง”
โดย: รัฐฐา ธนันท์พรพงษ์
  • 31 ม.ค. 2566
  • 182 View

คณะกรรมการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (คพพ.) นำโดย ศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน คพพ. พร้อมด้วยนายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ของ สพพ. เดินทางศึกษาดูงาน ณ เวียงจันทน์-วังเวียง-หลวงพระบางสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ระหว่างวันที่ 25 - 28 มกราคม 2566

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง
แท็กฮิต