สื่อสารองค์กร

รวบรวมข่าวสารประชาสัมพันธ์สำคัญ ๆ ขององค์กร

สพพ. เข้าพบเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำประเทศไทย
โดย: รัฐฐา ธนันท์พรพงษ์
  • 19 พ.ย. 2564
  • 322 View
19 พฤศจิกายน 2564,
ฯพณฯ ท่านแสง สุขะทิวง เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำประเทศไทย ให้การต้อนรับนายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการ และพันเอก ดร. ศรัณยู วิริยเวชกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน ในการหารือเกี่ยวกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและโครงการความร่วมมือระหว่างสองประเทศ หลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในหลายประเทศที่ควบคุมได้มากขึ้น รวมถึงมาตรการควบคุมการเดินทางระหว่างประเทศ ในโอกาสนี้ สพพ. ได้ส่งมอบสื่อประชาสัมพันธ์ในการรณรงค์ เรื่องความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน เพื่อป้องกันและลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุบนเส้นทางเมืองหงสา-บ้านเชียงแมน (เมืองจอมเพ็ด แขวงหลวงพระบาง) สปป.ลาว ณ สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำประเทศไทย
ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง
แท็กฮิต