สื่อสารองค์กร

รวบรวมข่าวสารประชาสัมพันธ์สำคัญ ๆ ขององค์กร

สพพ. ร่วมประชุม ครม.ตะนาวศรี เมียนมาฯ
โดย: รัฐฐา ธนันท์พรพงษ์
  • 30 ส.ค. 2562
  • 1125 View

พันเอก ดร. ศรัณยู วิริยเวชกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.) และคณะผู้แทนจากกระทรวงการก่อสร้าง (Ministry of Construction) นำโดย H.E. U Hla Tun Oo, Deputy Director General, Department of Highway ได้เข้าร่วมประชุมกับ H.E. U Myint Maung, Chief Minister, Tanintharyi Regional Government และคณะรัฐมนตรีตะนาวศรี ซึ่งเป็นรัฐบาลท้องถิ่นในพื้นที่รับผิดชอบโครงการปรับปรุงถนนสองช่องทางเชื่อมพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทวายสู่ชายแดนไทย-เมียนมา สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา (เมียนมา) เพื่อรายงานความคืบหน้าโครงการ และบรรยายสรุปร่างรายงานขั้นสุดท้าย (Draft Final Report) งานสำรวจและออกแบบโครงการปรับปรุงถนนสองช่องทางเชื่อมพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทวายสู่ชายแดนไทย-เมียนมา ณ สำนักงานคณะรัฐมนตรีตะนาวศรี เมืองทวาย สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562

แท็กฮิต