สื่อสารองค์กร

รวบรวมข่าวสารประชาสัมพันธ์สำคัญ ๆ ขององค์กร

งานสัมมนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
โดย: Neda Admin
  • 24 พ.ย. 2560
  • 1138 View

นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ รองผู้อำนวยการปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการ สพพ. นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมงานสัมมนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในหัวข้อ “สานสัมพันธ์ NEDA ภายใต้โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และผลกระทบต่อภาคส่วนต่างๆ” เพื่อส่งเสริมความรู้และสานสัมพันธ์บุคลากร โดยมีกิจกรรมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติใต้ทะเลเกาะขาม รวมถึงรับฟังการบรรยายสรุป การเยี่ยมชมศึกษาดูงาน และสันทนาการต่างๆ ณ จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 24 - 26 พฤศจิกายน 2560

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง