สื่อสารองค์กร

รวบรวมข่าวสารประชาสัมพันธ์สำคัญ ๆ ขององค์กร

การร่วมสำรวจติดตามโครงการในแขวงไชยะบุลีและแขวงหลวงพระบาง สปป.ลาว
โดย: Neda Admin
  • 2 พ.ย. 2560
  • 2141 View

นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ รองผู้อำนวยการ สพพ. และนายวันทอง บุดตะนะวง. รองอธิบดีกรมทางหลวง สปป.ลาว ร่วมเป็นหัวหน้าคณะประชุมติดตามความก้าวหน้าและสำรวจพื้นที่โครงการก่อสร้างถนนจากเมืองหงสา - บ้านเชียงแมน (เมืองจอมเพชร แขวงหลวงพระบาง)

ณ แขวงไชยะบุลี และแขวงหลวงพระบาง สปป. ลาว ระหว่างวันที่ 2 – 3 พฤศจิกายน 2560 

โครงการนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างสองแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ คือ จังหวัดน่านและหลวงพระบาง

โดยเส้นทางดังกล่าวจะช่วยลดระยะเวลาเดินทางจากด่านชายแดนห้วยโก๋น จ.น่าน ไปหลวงพระบางจากปัจจุบัน 6 - 7 ชั่วโมง เหลือเพียง 3 - 4 ชั่วโมง

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง