สื่อสารองค์กร

รวบรวมข่าวสารประชาสัมพันธ์สำคัญ ๆ ขององค์กร

งานสัมมนาและชมผลงานนิทรรศการ "Digital Government Summit 2017"
โดย: Neda Admin
  • 10 พ.ย. 2560
  • 1133 View

พันเอก ดร.ศรัณยู วิริยเวชกุล รองผู้อำนวยการ สพพ. เข้าร่วมงานสัมมนาและชมผลงานนิทรรศการ “Digital Government Summit 2017” โดยมีกลุ่มเป้าหมายทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนภาคประชาชน เพื่อเป็นกุญแจสู่ประเทศไทย 4.0 ด้วยการนำเสนอนิทรรศการในรูปแบบ interactive ที่ประชาชนสามารถทดลองใช้บริการกับหน่วยงานภาครัฐได้จริง ณ ลานอีเดน และลาน Central Court ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง