Bad $rs in GetUpdateSQL. Connection or SQL invalid. Try using $connection->debug=true;

สพพ - สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.)

สื่อสารองค์กร

รวบรวมข่าวสารประชาสัมพันธ์สำคัญ ๆ ขององค์กร

สพพ. ประชุมหารือทวิภาคีกับกระทรวงการคลังของ สปป.ลาว ในระหว่าง การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารพัฒนาเอเชีย ครั้งที่ 56 การประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางอาเซียน+3 ครั้งที่ 26 และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง ณ เมืองอินชอน สาธารณรัฐเกาหลี
โดย: รัฐฐาน์ ธนันท์พรพงษ์
  • 12 พ.ค. 2566
  • 221 View

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2566 พันเอกศรัณยู วิริยเวชกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.) พร้อมผู้แทนประกอบด้วย นายระพิพิษณ์ พรหมนารท ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน นางสาวชาคริยา กัทลีพันธ์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนอาวุโส และนางสาวมณฑิชา รักวิจิตรกุล เจ้าหน้าที่วิเคราะห์โครงการอาวุโส ได้เข้าร่วมกับคณะผู้แทนไทย นำโดยนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของไทย ร่วมการประชุมหารือทวิภาคีร่วมกับ H.E. Phouthanouphet Saysombath (พูทะนูเพ็ด ไซสมบัด) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังของ สปป.ลาว พร้อมเจ้าหน้าที่ระดับสูงจากกระทรวงการคลังของ สปป.ลาว ในระหว่างการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางอาเซียน+3 ครั้งที่ 26 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารพัฒนาเอเชีย ครั้งที่ 56 ณ เมืองอินชอน สาธารณรัฐเกาหลี เพื่อหารือและติดตามความคืบหน้าด้านการเชื่อมโยงระบบคมนาคมขนส่ง เช่น การก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 5 (บึงกาฬ-บอลิคำไซ) สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 6 (อุบลราชธานี-สาละวัน) เส้นทางหมายเลข 12 นโยบายด้านการซื้อขายไฟฟ้าระหว่างทั้งสองประเทศ รวมถึงการระดมทุนของ สปป.ลาว ผ่านการออกพันธบัตรในประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง
แท็กฮิต