Bad $rs in GetUpdateSQL. Connection or SQL invalid. Try using $connection->debug=true;

สพพ - สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.)

สื่อสารองค์กร

รวบรวมข่าวสารประชาสัมพันธ์สำคัญ ๆ ขององค์กร

NEDA เข้าร่วมหารือในการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจและสังคม บริเวณแนวชายแดนในด้านการท่องเที่ยวถนนชายโขง และการพัฒนาด้านสาธารณสุข
โดย: รัฐฐา ธนันท์พรพงษ์
  • 22 ก.พ. 2566
  • 145 View

นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการ และพันเอก ดร.ศรัณยู วิริยเวชกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (NEDA) พร้อมด้วย ร้อยโทสรวุฒิ ปรีดีดิลก อัครราชทูต ณ กรุงเฮลซิงกิ ผู้แทนจากกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (TICA) ได้เดินทางเข้าร่วมหารือกับนายทวี เสริมภักดีกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย และนางวราภรณ์ เสริมภักดีกุล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย เกี่ยวกับการพัฒนาโครงการความร่วมมือระหว่าง สพพ. กับประเทศเพื่อนบ้าน การพัฒนาพื้นที่ชายแดนของจังหวัดที่มีพื้นที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อให้เกิดการพัฒนาช่องทางในการกระจายสินค้าและบริการมากขึ้น รวมถึงภาพรวมทางเศรษฐกิจและสังคมบริเวณแนวชายแดนในด้านการท่องเที่ยวถนนชายโขง และการพัฒนาด้านสาธารณสุขในพื้นที่อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย และเมืองสานะคาม แขวงเวียงจันทน์ โดยมีภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดเลย และผู้แทนจากส่วนราชการและเอกชนแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวร่วมให้การต้อนรับ ณ บริเวณลานริมโขง Chiangkhan River Mountain Resort จังหวัดเลย เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง
แท็กฮิต