Bad $rs in GetUpdateSQL. Connection or SQL invalid. Try using $connection->debug=true;

นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ รองผู้อำนวยการ สพพ. และผู้อำนวยการบริหารสำนักโครงการ 1 ได้เข้าร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรีคมนาคมไทย-ลาว โดยมี ดร. บุนจัน สินทะวง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงโยธาธิการและขนส่ง สปป. ลาว และนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ประเทศไทย ร่วมเป็นประธานในการประชุม ณ เมืองหลวงพระบาง สปป. ลาว นอกจากนี้ ได้ตรวจเยี่ยมพื้นที่โครงการก่อสร้างถนนจากเมืองหงสา-บ้านเชียงแมน ในวันที่ 5 ตุลาคม 2560 ด้วย - สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.)

สื่อสารองค์กร

รวบรวมข่าวสารประชาสัมพันธ์สำคัญ ๆ ขององค์กร

สพพ. เข้าร่วมประชุมการประชุมระดับรัฐมนตรีคมนาคมไทย-ลาว และติดตามโครงการก่อสร้างถนนจากเมืองหงสา-บ้านเชียงแมน
โดย: Neda Admin
  • 5 ต.ค. 2560
  • 2403 View

นายพีรเมศร์  วุฒิธรเนติรักษ์ รองผู้อำนวยการ สพพ. และผู้อำนวยการบริหารสำนักโครงการ 1 ได้เข้าร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรีคมนาคมไทย-ลาว โดยมี ดร. บุนจัน  สินทะวง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงโยธาธิการและขนส่ง สปป. ลาว และนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ประเทศไทย ร่วมเป็นประธานในการประชุม ณ เมืองหลวงพระบาง สปป. ลาว นอกจากนี้ ได้ตรวจเยี่ยมพื้นที่โครงการก่อสร้างถนนจากเมืองหงสา-บ้านเชียงแมน ในวันที่ 5 ตุลาคม 2560 ด้วย

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง