แผนงานที่สำคัญ

แผนงานที่สำคัญต่าง ๆ ขององค์กร

แผนงานที่สำคัญ
แผนงานที่สำคัญ
 • แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2566
  แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2566
  • File size : 0.08 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 30 ส.ค. 2565
  • ดาวน์โหลด : 2199
  • View : 26
 • คู่มือการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของ สพพ. ปี 2565
  คู่มือการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของ สพพ. ปี 2565
  • File size : 0.08 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 10 มิ.ย. 2565
  • ดาวน์โหลด : 2207
  • View : 26
 • แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2565
  แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2565
  • File size : 0.08 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 28 ต.ค. 2564
  • ดาวน์โหลด : 2202
  • View : 26
 • แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2564
  แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2564
  • File size : 0.08 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 17 ก.ย. 2563
  • ดาวน์โหลด : 2202
  • View : 26
 • แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2563
  แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2563
  • File size : 0.08 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 28 ม.ค. 2563
  • ดาวน์โหลด : 2205
  • View : 26
 • แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2562
  แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2562
  • File size : 0.08 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 5 ต.ค. 2561
  • ดาวน์โหลด : 2206
  • View : 26
 • แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2561
  แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2561
  • File size : 0.08 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 18 ม.ค. 2561
  • ดาวน์โหลด : 2205
  • View : 26
 • แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2560
  แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2560
  • File size : 0.08 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 18 ม.ค. 2561
  • ดาวน์โหลด : 2202
  • View : 26
 • แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2559
  แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2559
  • File size : 0.08 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 18 ม.ค. 2561
  • ดาวน์โหลด : 2206
  • View : 26
 • แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2558
  แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2558
  • File size : 0.08 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 18 ม.ค. 2561
  • ดาวน์โหลด : 2203
  • View : 26
 • แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2557
  แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2557
  • File size : 0.08 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 18 ม.ค. 2561
  • ดาวน์โหลด : 2199
  • View : 26
 • แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2556
  แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2556
  • File size : 0.08 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 18 ม.ค. 2561
  • ดาวน์โหลด : 2200
  • View : 26
ทั้งหมด15รายการ