แผนงานที่สำคัญ

แผนงานที่สำคัญต่าง ๆ ขององค์กร

แผนงานที่สำคัญ
แผนงานที่สำคัญ
 • หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ สพพ. ปี 2566
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ สพพ. ปี 2566
  • File size : 0.08 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 28 เม.ย. 2566
  • ดาวน์โหลด : 2216
  • View : 25
 • รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรของ สพพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน)
  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรของ สพพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน)
  • File size : 0.08 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 28 เม.ย. 2566
  • ดาวน์โหลด : 2217
  • View : 25
 • แผนบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2566
  แผนบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2566
  • File size : 0.08 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 15 พ.ย. 2565
  • ดาวน์โหลด : 2218
  • View : 25
 • รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรของ สพพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 12 เดือน)
  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรของ สพพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 12 เดือน)
  • File size : 0.08 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 18 ต.ค. 2565
  • ดาวน์โหลด : 2213
  • View : 25
 • รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรของ สพพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน)
  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรของ สพพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน)
  • File size : 0.08 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 8 เม.ย. 2565
  • ดาวน์โหลด : 2212
  • View : 25
 • นโยบาย/แผนบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2565
  นโยบาย/แผนบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2565
  • File size : 0.08 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 1 ธ.ค. 2564
  • ดาวน์โหลด : 2217
  • View : 25
 • รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรของ สพพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 12 เดือน)
  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรของ สพพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 12 เดือน)
  • File size : 0.08 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 27 ธ.ค. 2564
  • ดาวน์โหลด : 2222
  • View : 25
 • รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรของ สพพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน)
  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรของ สพพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน)
  • File size : 0.08 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 27 เม.ย. 2564
  • ดาวน์โหลด : 2209
  • View : 25
 • แผนบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2564
  แผนบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2564
  • File size : 0.08 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 9 ต.ค. 2563
  • ดาวน์โหลด : 2211
  • View : 25
 • รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรของ สพพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 12 เดือน)
  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรของ สพพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 12 เดือน)
  • File size : 0.08 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 15 ต.ค. 2563
  • ดาวน์โหลด : 2215
  • View : 25
 • แผนบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2563
  แผนบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2563
  • File size : 0.08 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 3 ก.พ. 2563
  • ดาวน์โหลด : 2214
  • View : 25
 • แผนบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2562
  แผนบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2562
  • File size : 0.08 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 2 ม.ค. 2562
  • ดาวน์โหลด : 2222
  • View : 25
ทั้งหมด21รายการ