สมัครงาน

ร่วมงานกับหน่วยงานของ NEDA

ขยายระยะเวลาประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่วิเคราะห์โครงการ สำนักบริหารโครงการ 2
  • 14 ม.ค. 2563
  • 244 View
เงินเดือน : ไม่ระบุ
เวลาปฏิบัติงาน : 8
สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) อาคารซันทาวเวอร์ส เอ ชั้น 14 เลขที่ 123 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวน : 1 อัตรา

ตำแหน่งงานอื่นๆ